dimarts, 14 de juny de 2016

ACTICANNA FRANCÈS I MARINA ORIOL
La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L'ACTIC avalua la competència digital de la persona, mitjançant uns exàmens que es divideixen en tres nivells, bàsic, mig i avançat i no les habilitats en l’ús de productes concrets (ja sigui maquinari o programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones). Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no solament com a tecnologies, sinó també en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa. I per poder obtenir l'aprovat a les proves, has de treure més d'un 70%.

Els objectius d'aquestes proves són:

- promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva
 -generalitzar un estàndard en el mercat de treball que afavoreixi l'ocupació i la integració de les empreses i entitats en la dinàmica de la societat de la informació.

- assegurar l'eficàcia de l'ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social

- influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC

Per poder obtenir aquest títol, cada any 40 centres de tot Catalunya cedeixen el seu local per fer les proves. El lloc que tenim més aprop per fer les proves és a Palafrugell al Meca Centre.
Fonts: http://acticweb.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_que_es_l_actic_/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada